Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gorzowie

Kancelaria

Kancelaria parafialna

 • Czynna codziennie po mszy św.

Sakrament chrztu

Sakramentu chrztu jest udzielany zasadniczo w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 15.00

Wymagane dokumenty:

 • Akt urodzenia z USC
 • Świadectwo ślubu Kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego)
 • Dane personalne rodziców chrzestnych
 • Sakrament małżeństwa – wymagane dokumenty
 • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 • Dowody osobiste
 • Ostatnie świadectwo katechizacji tzw. indeks katechizacji
 • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 • Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmałżonka

Pogrzeb – wymagane dokumenty

 • Świadectwo zgonu z USC

Sakrament Namaszczenia Chorych

 • W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą Sakramentalną