Kancelaria parafialna

Czynna codziennie po mszy św.

Sakrament chrztu

 • Sakramentu chrztu jest udzielany zasadniczo w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 15.00
 • Wymagane dokumenty:
  1. Akt urodzenia z USC
  2. Świadectwo ślubu Kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego)
  3. Dane personalne rodziców chrzestnych

Sakrament małżeństwa - wymagane dokumenty

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 3. Dowody osobiste
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji tzw. indeks katechizacji
 5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 6. Wdowcy i wdowy - świadectwo zgonu współmażonka

Pogrzeb - wymagane dokumenty

Świadectwo zgonu z USC

Sakrament Namaszczenia Chorych

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą Sakramentalną